SOTUS The Series ซีรีส์สะท้อนเรื่องสิทธิมนุษยชน

0 Comments
SOTUS The Series ซีรีส์สะท้อนเรื่องสิทธิมนุษยชน

SOTUS The Series ซีรีส์สะท้อนเรื่องสิทธิมนุษยชน

SOTUS The Series ซีรีส์สะท้อนเรื่องสิทธิมนุษยชน ได้เป็นอย่างดีออกอากาศตั้งแต่ปี2559 จนถึงปัจจุบันยังมีหลายๆคนที่ให้ความชื่นชอบและยังคงจิ้นระหว่างก้องภพ (ปราชญา เรืองโรจน์ )และ อาทิตย์ (พีรวัส แสงโพธิรัตน์) ถือว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมในช่วงเวลานั้นและยังติดเทรนทวิตเตอร์อันดับ 1 ทุกครั้งที่ออกอากาศในแต่ละสัปดาห์

เรื่องย่อ SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง

SOTUS The Series ซีรีส์สะท้อนเรื่องสิทธิมนุษยชน

รุ่นน้องหน้าใหม่กับพี่ว้ากสุดโหดเปลี่ยนความเกลียดให้กลายเป็นรัก ก้องภพ รุ่นน้องหน้าใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยที่แอนตี้ระบบ SOTUS จึงทำให้เขาไปทำให้รุ่นพี่ว้ากสุดโหดอย่าง อาทิตย์ ไม่ชอบเขาทันที แต่เมื่อทั้งคู่ได้เปิดใจให้กันและกันมากขึ้นก็พบกับความสัมพันธ์ดี ๆ ที่แปรเปลี่ยนเป็นความรัก เป็นซีรีส์ที่สามารถได้รับความนิยมทั้งในไทยและต่างชาติ ด้วยเนื้อหาที่ถ่ายทอดประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยออกมาอย่างละเอียด ทำให้หลายคนดูแล้วนึกถึงบรรยากาศในช่วงนั้น นอกจากนี้ ตัวละครหลักทั้งก้องภพและอาทิตย์ก็มีหลายแง่มุมที่ทำให้ผู้ชมหลงรักได้

SOTUS ระบบที่หลายคนไม่เข้าใจ

Sotus (โซตัส) คือระบบการรับน้องในรูปแบบของการฝึกนักเรียนนักศึกษาใหม่ในประเทศไทย ที่รุ่นน้องต้องเชื่อฟังรุ่นพี่ ที่ผ่านมาโซตัสเป็นที่ถกเถียงในสังคมไทยทั่วไปว่าระบบนี้มีความถูกต้องชอบธรรมในการใช้ฝึกอบรมหรือสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันหรือไม่ แม้ว่าผู้บริหารหรือองค์การนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งมีนโยบายอย่างชัดเจนว่าไม่สนับสนุนระบบโซตัส แต่ระบบนี้ก็ยังพบอย่างแพร่หลายอยู่ทั่วไปในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาต่างๆ รวมถึงโรงเรียนมัธยมบางแห่งด้วย

ระบบโซตัสมักจะมีการใช้หลักจิตวิทยาและสร้างเหตุการณ์ขึ้นโดยการยกข้ออ้างเรื่องความสามัคคีในหมู่คณะและการเคารพผู้อาวุโสที่ได้เข้าศึกษาก่อน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่เกิดความเกรงกลัวและปฏิบัติตามกฎที่รุ่นพี่ได้วางเอาไว้ ซึ่งบ่อยครั้งที่การใช้ระบบโซตัสเป็นการแบ่งชนชั้นให้รุ่นพี่ให้มีอำนาจมากกว่ารุ่นน้องที่เข้ามาใหม่ หากรุ่นน้องไม่ปฏิบัติตามอาจได้รับการลงโทษทำให้เกิดความเกรงกลัวหรือถูกตัดขาดจากกลุ่มคณะสาขาที่เรียนด้วยแม้ว่าการปฏิบัตินั้นจะเป็นเรื่องผิดในสังคมก็ตาม ระบบโซตัสจึงถูกมองว่าเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพของรุ่นน้องและเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดระบบอุปถัมป์ในประเทศไทย

โซตัส กับ การละเมิดสิทธิและเสรีภาพ

SOTUS The Series ซีรีส์สะท้อนเรื่องสิทธิมนุษยชน

ที่ผ่านมา สาธารณชนได้ให้ความสนใจและวิพากษ์วิจารณ์กิจกรรมการรับน้องที่มีลักษณะการใช้อำนาจและการใช้ความรุนแรงของรุ่นพี่ หากพิจารณาในแง่มุมด้านสิทธิมนุษยชน ประเพณีและกิจกรรมการรับน้องเหล่านี้ เป็นกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ขัดต่อหลักการสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ในหลายมาตราด้วยกัน โดยเฉพาะหลักการที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นหัวใจของหลักสิทธิมนุษยชน นั่นคือ ความตามมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญปัจจุบัน กล่าวคือ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง กิจกรรมการรับน้องซึ่งสืบทอดและปฏิบัติมาจนกลายเป็นประเพณีการรับน้อง ถือว่าได้ริดรอนสิทธิและคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้เป็นนักศึกษาใหม่ลงอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้หากพิจารณาในแง่มุมหลักการประชาธิปไตยแล้ว กิจกรรมการรับน้องได้สะท้อนปัญหาระดับโครงสร้าง เนื่องจากได้แสดงให้เห็นถึง ระบบอำนาจนิยมและความต้องการในการสืบทอดอุดมการณ์เผด็จการ โดยผ่านกระบวนการบังคับให้นักศึกษาผู้มาใหม่ยอมจำนนต่อการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมของรุ่นพี่ ทั้งยังเป็นการดำรงและรักษาไว้ซึ่งระบบอุปถัมภ์ การถ่ายทอดและความพยายามที่จะรักษา อุดมการณ์แบบเผด็จการ และระบบอำนาจนิยม เหล่านี้ เป็นการขัดขวางและทำลายการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย นอกจากนี้ บุคคลที่ก้าวเข้ามาสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาควรถือได้ว่าเป็นผู้มีวุฒิภาวะทางความคิด และสติปัญญา เนื่องจากบุคลากรเหล่านี้เมื่อสำเร็จการศึกษา จะก้าวออกไปเป็นกำลังหลักในการสร้างสรรค์ความก้าวหน้าให้แก่สังคม หากระบบและกิจกรรมเหล่านี้ยังคงดำรงอยู่ ย่อมหล่อหลอมให้บุคคลที่ผ่านเข้ามาในสถาบันการศึกษาไร้วุฒิภาวะ และไร้สติปัญญา และเมื่อจบออกมาทำงาน ก็จะกลายเป็นบุคลากรที่ไร้ความสามารถในการคิด และไร้ศักยภาพที่จะสร้างสรรค์สังคม ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งโดย SOTUS The Series สะท้อนเรื่องสิทธิมนุษยชนได้เป็นอย่างดี

สรุป ข้อดี ข้อเสีย ของระบบ SOTUS

ข้อดีของระบบ Sotus(โซตัส) คือ ทำให้รุ่นพี่รุ่นน้อง สนิทกัน มีความสามัคคีในกิจกรรมร่วมกันและมีความผูกพันธ์มากขึ้น สามารถคุยกันได้ทั้งเรื่องเรียนเรื่องงาน ช่วยกันก้าวผ่านชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยไปด้วยกัน ถึงจะเรียนจบแล้วก็ยังติดต่อไปมาหาสู่ หรือก่อนหน้านี้รุ่นพี่บางคนไม่เคยรู้จักกัน แต่พอรู้ว่าจบจากมหาวิทยาลัยเดียวกันจะได้รับการช่วยเหลือ ทำให้หลายคนรู้สึกซาบซึ้งและภาคภูมิใจกับระบบโซตัสมาจนถึงทุกวันนี้

ข้อเสียของระบบ Sotus(โซตัส) คือ ถ้าทำเกินเลย อาจเกิดปัญหาตามมา อย่างในกรณีที่ผ่านๆ มา ยังมีรุ่นพี่ในแต่ละมหาวิทยาลัย นำระบบโซตัสไปใช้ในทางที่ผิด ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมาทีเกิดขึ้นรวมทั้ง ความรุนแรงจนถึงชีวิต

เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า SOTUS The Series ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมาตลอดในภายหลังจึงได้สร้าง SOTUS The Series ซีซั่น 2 ขึ้นมาถือได้ว่าเป็นซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จของSOTUS The Series เลยทีเดียว และหากคุณสนใจบทความเนื้อหาดี มีสาระ เราได้รวบรวมบทความหลากหลายน่าอ่านมาให้คุณแล้วที่นี่ reviewmychanel